Umístění a práce s čipy

 

Motokros

Čip na blatníku

Čip je možné aplikovat pouze na předem očištěná a odmaštěná místa. Podklad pro nalepení čipu musí být co nejvíce rovný, bez prolisů, aby nedocházelo k ohýbání čipu. Pro správnou funkčnost čipu je nutné jej nalepit na plastové díly motorky tak, aby nebyly v průběhu závodu ničím zakrývány

Čip je jednorázový a proto jej není možné přelepovat, jednou slepený čip již nejde znovu použít. Čipy není nutné sundávat na jiných závodech, jelikož každý čip je programován tak, aby měl jedinečný identifikátor.

Čip na našem nosiči

Čip je také možné umístit na námi v páru dodávaném plastové nosič, který umožní umístit čip i na vidlici motorky. V běžných případech, není možné umísťovat čipy na kovové díly, jelikož ty znemožní fungování čipu. Jelikož je držák na měření dodáván samostatně bez osazeného čipu, je potře povrch plastového dílu důkladně očistit od mastnoty a prachu a čip na něj nalepit. Jednou nalepený čip už se nesmí přelepovat!

Důležité je aby čip nepřicházel do styku s vodou z vysokotlakého čističe, tvrdými předměty, které by mohli poškodit jeho povrch či vnitřní části. Čip otírejte vlhkým hadrem a to vždy do sucha.

Běžecké závody

Pokud se chystáte na závod s čipovou časomírou, je důležité pečlivě připravit své startovní číslo. Čip se lepí na zadní stranu startovního čísla a musí být umístěn vodorovně. Při nalepování čipu je nutné dát pozor, aby nedošlo k jeho přelepení, protože čip je jednorázový a nelze ho znovu použít.

Před nalepením čipu na startovní číslo je důležité očistit a odmastit místo, kde bude čip umístěn. Podklad by měl být co nejvíce rovný a bez prolisů, aby nedocházelo k ohýbání čipu. Pokud je startovní číslo vyrobeno z materiálu, který neumožňuje přilepení čipu (např. kovové číslo), můžete použít přiloženou přísavku a přichytit čip na sklo předního světla.

Je také nutné dát pozor, aby čip nebyl zakrytý jinými předměty nebo částmi motocyklu, což by mohlo narušit signál a vést k nepřesným výsledkům. Čip je v průběhu závodu neustále monitorován, takže pokud by došlo k jeho odlepení, bude to ihned zaznamenáno a opraveno.

Snažte se být při nalepování čipu co nejpřesnější a dodržujte všechna doporučení. Správně nalepený čip zajistí, že vaše výsledky budou přesné a spolehlivé.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ